- "Den lilla hemtjänsten med det stora hjärtat"


Lötstugan Hemtjänst AB vision är att vara den personliga hemtjänsten som ställer Dig, Dina behov och Dina önskemål i centrum. 


För oss är det viktigt att ha en nära kontakt och ett gott samarbete med dig som brukare men även med dina anhöriga om samtycke ges. Dina önskemål, behov och tygghet är våran ledstjärna. 


Varje individ är unik och ska även bemötas unikt. 


Vi tycker att det är viktigt att du ska få vara den person du är och att du ska få leva ett så självstädigt liv som möjligt på dina egna villkor. 


För att värna om din intergritet och skapa kontinuitet för dig och dina närstående så kommer du att erbjudas en kontaktperson. Tillsammans med denna skapar ni en genomförandeplan så att du själv kan påverka hur du önskar dina besök och kontakter. 

Vi arbetar mycket för att hålla en så liten personalgrupp som möjligt kring dig och att alla är väl informerade om dina behov och önskemål.


Vi på Lötstugan Hemtjänst AB strävar efter att ge dig den tid du behöver för att må bra och känna dig trygg i ditt egna hem. Om ditt behov skulle förändras finns vi behjälpliga med kontakt till biståndshandläggare vid Nynäshamns kommun. 


Vår personal har lång erfarenhet inom vård och omsog samt innehar relevant utbildning. Ledningen hos  Lötstugan Hemtjänst AB har både utbildning och erfarenhet som undersköterskor, beteendevetare och kostspecialist. 

Vi arbetar ständigt med kompetensutveckling båda internt och externt.